/Националният природонаучен музей – БАН и Фондация „Хабитат“ обсъждат опазването на бозайниците на Балканския полуостров
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

От 10 до 12 май в Банкя ще се проведе работна среща с участието на учени и експерти от балканските страни като част от кампанията на Фондация „Хабитат“ „Discover  the mammals of Europe”.

Срещата има за цел да задълбочи и развие сътрудничеството между страните в проучването на бозайниците от района на Балканите, както и да изготви списък с приоритетни дейности за опазването им. Участниците ще представят предизвикателствата и основните проблеми пред устойчивото опазване на различните видове, ще отчетат ефективните форми и начини за разширяване и подобряване на работата им и ще потърсят най-добрата организационна структура за подкрепа.

За участие в срещата са поканени представители на различни институции и неправителствени организации от България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, Косово, Черна гора, Македония, Гърция и Румъния.

Срещата се провежда с финансовата подкрепа на WWF The Netherlands.