Начало/Изложба “БОЯН – СЛЕДИ В НАУКАТА” в Националния природонаучен музей-БАН
Зарежда Събития

От 9 юли 2020 г. във фоайето на музея е представена изложбата “БОЯН – СЛЕДИ В НАУКАТА”, посветена на научните постижения на зоолога Боян Петров.

По време на събитието ще бъдат показани за първи път два видеоклипа, които Боян е заснел на Шиша Пангма на 28 април 2018 г.. Това са едни от последните кадри на известния наш алпинист, преди да започне фаталното си изкачване на върха, в които разказва за зоологичните си изследвания при височинните експедиции.

Боян Петров е сред малкото зоолози в света, успял да събере колекции от границата на разпространение на живота на височини над 6000 метра, което го нарежда сред най-добрите български полеви изследователи. Обогатил е колекциите на Националния природонаучен музей-БАН с десетки екземпляри от животински видове, някои от тях нови за науката, които вече са определени и са изложени в настоящата експозиция, заедно с част от дневниците и колекциите му.

Освен алпинист Боян е отличен спелеолог, изследвал пещерите и пещерната фауна у нас и по света. Посетителите ще могат да видят прониквачния му костюм и научната му екипировка за изследване на прилепи и други пещерни животни.

На името на Боян Петров до днес са кръстени десет вида животни, сред които стоножката Balkanopetalum petrovi Stoev & Enghoff, 2003 (от пещери в Източните Родопи), мокрицата Trichoniscus petrovi Andreev, 2002 (от пещери в Западните Родопи), бръмбарите Gueorguievella petrovi Giachino & Gueorguiev, 2006 (от пещери край село Смилян, Смолянско) и Eustra petrovi Gueorguiev, 2014 (от пещера в Юнан, Китай), водният охлюв Belgrandiella petrovi Georgiev, 2014 (от пещера Чучура край с. Станчов хан, Тревненско), дървеницата Scirtetellus petrovi Simov, 2006 (от високите части на Каракорум в близост до върховете К2 и Броуд пик) и др.

Голяма част от научните му колекции остават все още непроучени. Сред тях без съмнение има десетки непознати за науката видове безгръбначни животни.

За повече информация може да посетите сайта на музея: http://www.nmnhs.com/events/display.php?id=20070901

 

 

 

Go to Top