Home/Нова инициатива на НАИМ за обучение на ученици в музеите
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ 

На 31.10.2019 г. Националният археологически институт и музей на БАН (НАИМ, пл. Ал. Буров)  ще представи пред ученици от втори клас на столичното 18 СУ „Уилям Гладстон“ една от своите нови инициативи по финансираната от МОН Програма „Образование и наука“ за извършване на дейности, които да развият и надградят училищното образование чрез обучение в музеите.

Програмата, която ще бъде представена в четвъртък, е обвързана с учебния план по Околен свят за втори клас и по-конкретно с темите „Моето родно място“ и „Забележителности в родното място.“

Образователната тема е разработена на достъпно ниво за съответната възрастова група, като едновременно с това децата ще бъдат въведени в академичния свят и неговите понятия.

Чрез неформални методи на обучение (предметно базирано обучение, учене чрез правене и учене чрез преживяване) и използвайки експонатите от богатата колекция на НАИМ като опорни точки в обучението по Околен свят, децата ще бъдат въвлечени в тайнствата на археологията и дебрите на историята, събуждайки естествената детска любознателност към непознатото и неизвестното.

С помощта на активиращи дейности като дискусии и игри, децата ще затвърдят не само наученото в музея, но и голяма част от преподадения в училище материал.

Имаме удоволствието да ви поканим на представянето на този съществен аспект от работата ни с деца в Националния археологически музей на БАН – на 31 октомври, четвъртък, от 10.00 часа.

Надяваме се, че ще дойдете при нас и в Централната зала на Музея ще наблюдавате или участвате в детското ателие.

Национален археологически институт и музей – БАН

Go to Top