/„Нови биоразградими и биоактивни полимерни материали – стратегии и предизвикателства”
Зарежда Събития

На изложбата ще бъдат представени стратегии и предизвикателства за получаване на нови биоразградими и биоактивни полимерни материали от възобновяеми източници с широко приложение в областта на медицината, отбраната, козметиката, електрониката, земеделието, за опазване на околната среда и др. Те могат да се използват за лечение на рани, подложки за тъканно инженерство, импланти, специални защитни военни облекла и др. Ще бъдат представени постери, доклад/и и експонати, които на достъпен и разбираем за широката публика език ще бъдат показани новите полимерни материали и възможностите за тяхното приложение.