Начало/Нови издания на Съвета за чуждестранна българистика на БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 11 ноември 2019 г. от 17,30 ч. в зала „Академик Иван Евстратиев Гешов“ в сградата на БАН (ет. 2, зала 207) ще бъдат представени два сборника, подготвени от Съвета за чуждестранна българистика при Управителния съвет на БАН:

 Българистиката в Европа: настояще и бъдеще. София: Издателство „Изток-Запад“, 2019.

и

Beyond the Borders. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. 2019.

Сборникът „Българистиката в Европа: настояще и бъдеще“ включва докладите от кръглата маса, която бе проведена в София през май 2018 г. като част от едноименен проект на Института за литература при БАН, финансиран от Национален фонд „Култура“ в рамките на „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“.

Сборникът “Beyond the Borders”, издаден от Института за балканистика с Център по тракология при БАН, съдържа избрани доклади от Десетата българо-американска конференция в София през 2016 г., организирана от  Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН и Асоциацията на българистите от САЩ и Канада (Bulgarian Studies Association).

Go to Top