/Общоакадемичен семинар “Актуални проблеми на науката”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 27 февруари 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката акад. Петър Атанасов от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „Половин век посветен на Физиката (жалони на една научна кариера), чието резюме е следното:

Настоящата презентация проследява накратко научната ми кариера през последния половин век, резултатите от изследванията ми и най-съществените приноси, които определям като жалони, маркиращи творческия ми път. Те могат да бъдат формулирани по следния начин:

  • Фотоника – газови лазери;
  • Взаимодействие на мощно лазерно лъчение с веществото и лазерни технологии;
  • Импулсно лазерно отлагане на тънки оптични вълноводни слоеве;
  • Генериране на наночастици при лазерна аблация на метали и метални тънки слоеве;
  • Наноструктуриране на биосъвместимия полимер PDMS посредством на ns- или fs-лазерни импулси и метализация;
  • Наноструктури от благородни метали: получаване, свойства и приложение в SERS анализ на инсектициди, пестициди и фунгициди.