/Общоакадемичен семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 30 януари 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката чл.-кор. Валентина Петкова от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „За дейността на Лаборатория “Теория на елементарните частици” към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, чието резюме е следното:

През 1948 г. към Физическия институт при БАН се създава Секция по теоретична физика с ръководител академик  Христо Христов (тогава доцент в  Катедрата по теоретична  физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет). При основаването на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН през 1972 г.(с директор акад. Христов) ръководството на едната от двете Проблемни групи в Сектора по теория на атомното ядро и елементарните частици, групата по теория на елементарните частици, е поето от  академик Иван Тодоров (тогава член-кореспондент), завърнал се наскоро в страната след 10 години работа в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и 2 години в Института за висши изследвания в Принстън.

Докладът  е опит за  днешен поглед върху   историята на тази изследователска  група, днес известна под името  Лаборатория “Теория на елементарните частици” (ТЕЧ) към ИЯИЯЕ – БАН. Идеята е да се  даде представа  за основните области на изследвания  и постижения, за личностите, допринесли  за международното  признание на българската теоретична физика, както и за днешните проблеми.