/Общоакадемически семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 29 май 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

            На сбирката чл.-кор. Иван Ангелов от Отделението за хуманитарни и обществени науки ще изнесе лекция на тема: „Стратегия за ускорено догонващо икономическо развитие на България до 2040 година. Препоръки за най-важни държавни политики за ускорено догонващо развитие“, чието резюме е следното:

 1. Алтернативни политики за траен растеж на БВП. Възможно ли е достигане на развитите страни и кога?
 2. Завръщане на държавата в икономиката. Държава и пазар.
 3. Ролята на конкуренцията и на формите на собственост за развитието.
 4. Ролята на частния, държавния и кооперативния сектор.
 5. Балансирана държавна политика към работодателите и наемния труд.
 6. Структурна политика в производството, износа, вноса и т.н..
 7. Инвестиционна политика.
 8. Енергийна политика.
 9. Индустриална политика. Структурна политика в индустрията.

10.Аграрна политика. Структурна политика в земеделието. Протекция.

11.Регионална политика и местно самоуправление.

12.Финансиране на образованието. Държавни и частни училища.

13.Финансиране на здравеопазването. Оценка на болничната дейност.

14.Смекчаване на демографската криза. Нужна ли е държавна намеса? Стимулиране на раждаемостта. Помощи за образованието и здравето.

15.Ограничаване на демографското ограбване (изтичане на мозъци и на генетичен потенциал) на бедните страни от богатите.

16.Политика по доходите. Допустимо доходно разслоение.

17.Данъчна политика. Умерено повишение на данъци. Преход към умерено прогресивно облагане с необлагаем минимум и диференциран ДДС.

18.Необходим ли е внос на работна сила от трети страни? Как да се реши проблемът с недостига на високо- и средно-квалифицирана работна сила?

 1. Отваряне на „досиетата на прехода“. Ревизия на престъпната приватизация и на концесионирането. Проблемът с давността.

20.Интеграция на България в ЕС и бъдещето на общността. Имаме ли друга алтернатива? Членството ни в еврозоната. Участие в санкциите с/у Русия.

21.Разширяване на икономическите, научно-техническите, културните и други отношения на България с Русия, Украйна и други страни от ОНД.

 1. Ограничаване на масовото преселение от Африка и Азия към Европа и България. Радикално решение на световната миграционна криза.

23.Финансиране на предлаганите държавни политики.

В изложението ще бъде направен кратък преглед на предлаганите политики, разработени подробно в книгата на чл.-кор. Иван Ангелов „Стратегия за ускорено догонващо икономическо развитие на България до 2040 година“, глава 4 „Препоръки за най-важни държавни политики за ускорено догонващо развитие“ от 165 до 394 страница. Чрез тези политики ще се създадат благоприятни икономически условия за стопанските субекти да работят повече и да проявяват по-голяма предприемчивост. А не да им се налага какво и как да го правят с командно-административни методи, както беше в миналото.