Home/Общоакадемически семинар „Актуални проблеми на науката“: лекция на чл.-кор. Мила Сантова на тема “Нематериално културно наследство”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 30 октомври 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката чл.-кор. Мила Сантова от отделението за Изкуства и изкуствознание ще изнесе лекция на тема: “Нематериално културно наследство”.

В лекцията ще се представи информация за:

  • Установяването на относително новия термин Нематериално културно наследство (НКН) в международен план;
  • Връзката с приетата през 2003 г. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване  на нематериалното културно наследство, по която България е страна;
  • В теоретичен план – за съдържателните характеристики на термина;
  • В областта на културните политики – за въпроса какво, кой и как опазва;
  • За структурите, които осигуряват прилагането на Конвенцията на международно равнище, както и конкретно тези в нашата страна;
  • Ще има акцент върху направеното от българските учени в тази материя.

 

 

 

Go to Top