Начало/Общоакадемически семинар „От генома към дълголетието“ с лектор чл.- кор. Драга Тончева
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 25 септември 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката чл.-кор. Драга Тончева от Отделението за биологически науки ще изнесе лекция на тема: От генома към дълголетието“, чието резюме е следното:

Геномните проучвания на столетници са богат източник на медицински знания. Фактът, че дълголетниците са достигнали до възраст над 100 години означава, че геномът им от една страна е лишен от патогенни варианти и от друга, че те носят определени протективни алели срещу рискови фактори на средата. Поради това геномът на столетниците се приема за “златен стандарт” за здраве и дълголетие.

В лекцията ще бъдат представени данни за геномите/екзомите на съвременни българи, на древните жители по нашите земи, на здрави млади индивиди и на столетници. Геномите на столетниците са използвани като допълнителен източник на информация за определяне на клиничната значимост на генетичните варианти, докладвани като асоциирани с тежки болести, застрашаващи живота. Ще бъдат приведени доказателства, че разчитането на генома разкрива реални възможности за превенция на здравето.

Геномните изследвания ще променят съвременната медицина, която в момента осъществява контрол върху болестта, а в бъдеще ще се развие в прецизирана медицина, призвана да извършва превенция и ефективна терапия, за да увеличи броя на здравите дълголетниците.

 

Go to Top