/Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 25 април 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката чл.-кор. Йорданка Кузманова от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Приложение на микроорганизмите в селското стопанство “, чието резюме е следното:

„Повсеместното навлизане на биотехнологиите в селското стопанство предполага, че редица традиционни сега прилагани методи и средства ще претърпят коренна промяна. Това с особена сила се отнася за увеличаване на производителността на системите за земеделие при получаване на здравословни храни и опазване на околната среда.

Взаимодействието на микроорганизми, растения и почва, установено в процеса на еволюцията, позволява микробни популации, отделни микроорганизми и техните метаболити безопасно да се прилагат в редица селскостопански дейности:

  • растителна защита;
  • почвени подобрители;
  • микробни торове;
  • PGPR (микроорганизми, стимулираща растенията);
  • Микроорганизми, разграждащи органичната материя в почвата;
  • Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство.

Тъй като това е много обширен проблем по подробно ще се разгледат направленията, по които се работи в АУ-Пловдив- катедра „Микробиология и екологични биотехнологии“: биологичен контрол на почвообитаващи фитопатогени и паразитни нематоди по растенията, приложение на ефективни микроорганизми, микробни торове и микоризни гъби.“