/Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 30 май 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката акад. Мария Балтаджиева от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Съвременни проблеми  на контрола за качеството на храните, чието резюме е следното:

„В доклада по темата са представени данни от анализ на основни дейности по контрола  на качеството на храните в страната.

Въз основа на тях са формулирани основни проблеми на контрола и препоръки за производството и науката от организационно-методичен и социално-икономически характер.

Мотивирана е необходимостта от разработване на научно-обоснована концепция за контрола на храните и специализирана образователна дейност, с цел повишаване капацитета на експертните органи за контрола, целенасочено към безопасни, здравословни и специализирани храни на пазара (за потреблението).“