/Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 28 февруари 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката акад. Христо Цветанов от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „Алтернатива ли са наноносителите при раковата терапия? Гледна точка на химик – специалист по полимери“.

Резюме на лекцията:

„В организма на всеки от нас се образуват ежедневно ракови клетки. Когато имунната ни система отслабне тя не е в състояние да унищожи раковите клетки. Ракът е болест, която покосява милиони всяка година. Успехите на химиотерапията и имунотерапията в последните години се дължат на все по-доброто познаване на биологията на туморите, на използване на биомакромолекули (протеини, ДНК, РНК и др.), използване на последните постижения в областта на химията и физиката, както и подобренията в диагностиката.

Химиотерапията е мощно средство в борбата с рака, но при прилагането й се очертават няколко съществени недостатъци:

 • Терапията води и до унищожаване на здрави клетки;
 • Туморните клетки създават резистентност към лекарствените препарати;
 • Пътят на лекарството до мястото на туморните клетки е силно затруднен от имунната система на организма и от порьозността и пропускливостта на тъканите.

През последните 20 години много интензивно се развива научното направление „полимерни нано-носители за нуждите на медицината и фармацията”. В доклада безпристрастно се посочват възможностите на нано-медицината. Големите очаквания за бърз напредък в лечението на рака с помощта на нано-носителите все още не са оправдани. Според автора е необходимо да се комбинират химиотерапия и имунотерапия; да има взаимодействие между медици, биотехнолози, химици и физици, тъй като проблемът е мултидисциплинарен.“

Съдържание на лекцията:

 1. Доставяне на лекарство в човешкия организъм. Активно и пасивно насочване (прицелване, targeting).
 2. Тумори. Структура и свойства на кръвоносната им система. Големият размер на порите при туморите позволява използването на наночастици за лечение.
 3. Видове наноносители – техните предимства и недостатъци.
  а) Полимерни мицели
  б) Нано-капсули (липозоми и полимерни кухи сфери)
  в) Пегилирани протеини
 4. Видове насочващи агенти
 5. Преодоляване на бариерата на мембранните протеини (устойчивост на туморните клетки чрез отхвърляне на лекарството).
 6. Имунна терапия. Полимерите в имунната терапия.
 7. Изводи.