Начало/Покана за семинар “Сподели знание за остаряването”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На вниманието на докторанти и млади учени

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема: 

Сподели знание за остаряването

Запознаване с резултатите от проучванията по проекта

„Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа“

 

Поканени лектори:

Научен екип от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН)

гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН

гл. ас. д-р Габриела Йорданова, ИИОЗ-БАН

Повече за семинара:

През 2017 г. за първи път в България се проведе добре известното в научните среди изследване SHARE – Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE).

Изследването е проведено от научен екип от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН), с ръководител гл. ас. д-р Екатерина Маркова и участници гл. ас. д-р Габриела Йорданова и доц. Васил Киров, координира изпълнението на SHARE в България.

SHARE е мултидисциплинарно, международно панелно изследване и включва обхватна база данни за здравето, социално-икономическия статус, функционирането на различни социални и семейни мрежи на повече от 123 000 лица (с проведени около 293 000 интервюта) от 20 европейски държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години. През 2017г. в SHARE участват 26 държави-членки на Европейския съюз, Швейцария и Израел. Изследването предоставя възможности за висококачествени научни изследвания за ключови общи и демографски процеси и тенденции, които би следвало да намерят отражение в предприеманите публични политики, основани на знанието.

Данните, събрани от SHARE, са безплатни и достъпни за изследователите, и са много добре използвани в световната научна общност: около две публикации, основани на данни от SHARE се публикуват всяка седмица. Те покриват икономически, здравни и социални науки, теми от пенсионирането до активния живот на възрастните хора и грижи в края на живота.

Настоящият семинар е насочен към учени и докторанти не само от социалните науки, тъй като предоставя данни за жизнените истории на представителна извадка от хора на 50 и повече години, сравнима с всички държави от ЕС и „дъщерни” панелни изследвания. Изследвания, основани на данни от SHARE, се оценяват много високо от престижните научни издания и фактът, че България участва за първи път в този проект изостря още повече интереса на световната научна общност.

Програма:

14.00 – 14.15    Уводни думи

14.15 – 14.45    SHARE – Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – същност, основни цели и обхват

14.45 – 15.15    SHARE – България – жизнена история и житейска ситуация. Специфика на данните от 7-та вълна на проучването

15.15 – 15.30    Използване на данните от SHARE за политики, основани на знанието. Примери от други държави. Възможности за използване на данните за научни публикации.

15.30 – 16.00    Дискусия, заключителни думи

 

Go to Top