/Представяне на книгата „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

 

На 15 февруари 2018 г. в 11:00 часа в Големия салон на БАН ръководителят на общоакадемичния проект „Траките“ чл.-кор. Васил Николов ще представи книгата „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“.

Интердисциплинните изследвания са желана цел в научно-изследователската работа в Българската академия на науките. Затрудненията в тази област идват от ограничените целеви средства за научно-изследователска дейност. В този смисъл направеното преди повече от две години целево дарение от г-н Петър Манджуков позволи обхватна съвместна научно-изследователска дейност на 18 института и лаборатории на Българската академия на науките по една тема, посветена на траките и тяхното материално и нематериално наследство. За първи път в рамките на БАН един общоакадемичен проект обедини изследователи от хуманитарни, природни и приложни науки. В резултат на две-годишни проучвания 72 учени от БАН подготвиха 33 статии, които бяха публикувани в добре илюстриран сборник с наименование: “Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство”, който е посветен на 75-годишнината на дарителя г-н Петър Манджуков.

В него са публикувани най-нови научни резултати, с които изследователите от Българската академия на науките могат да се гордеят.

Представянето на резултатите от първия общоакадемичен проект ще се състои на 15 февруари от 11:00 ч. в Големия салон на БАН.