/Представяне на монографията “България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 2 декември 2019 г. от 18.00 ч. в Ректората на СУ ”Св. Климент Охридски”,  Северно крило, ет. 2, Нова конферентна зала, ще бъде представена монографията на д-р Ирина Якимова от Института за исторически изследвания – БАН – “България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)”.

Ирина Якимова е магистър по международни отношения и доктор по съвременна българска история с множество публикации в сферата на външната политика на България и геополитическите измерения на Студената война.

Тази книга е първото всеобхватно изследване на тенденциите в българската външна политика в периода на глобалната трансформация на отношенията Изток – Запад в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. Тя предлага на читателя нестандартен поглед както върху широко известни, така и върху не толкова популярни аспекти от дейността на българската дипломация в стремежа за отхвърляне на просъветския „синдром на сателита“ чрез осъществяването на внимателно контролиран „завой“ от тясно сътрудничество в рамките на Източния блок към постепенно приобщаване към западноевропейското геополитическо пространство.