/Представяне на Национална научна програма „Нисковъглеродна  енергия  за транспорта и бита“ (Е+)
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 8 февруари 2019 г. (петък), от 11:00 часа в зала “Проф. Марин Дринов” (Големия салон) на БАН ще се проведе Отворена среща за представяне на Националната научна програма „Нисковъглеродна  енергия  за транспорта и бита“ (Е+).

Програмата обединява научно-изследователския потенциал на седем университета и осем института на БАН, осигурявайки условия за интегрирано провеждане на научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

На срещата доц. д-р Елисавета Пенева от СУ „Св. Климент Охридски” ще изнесе популярна лекция на тема „Глобалното затопляне и климатичните промени – мерки за смекчаване“. Ръководителят на Програмата и ръководителите на отделните ѝ компоненти ще представят накратко целите и очакваните резултати от предвидените дейности, след което ще се проведе неформално обсъждане.