/Представяне на т. I на книгата Дебърски майстори във Видинска епархия. Автори чл.-кор. проф. Иванка Гергова, проф. д-р Елена Генова, доц. д-р Иван Ванев и гл. ас. д-р Майя Захариева
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Изданието е резултат от работата на българския екип от междуакадемичния проект „Изкуството на XVIII и XIX в. Дебърска и Самоковска художествени школи“, който се осъществи в рамките на сътрудничество между академиите на науките на България и Македония. Издирени са, документирани и изследвани произведения на дебърски майстори строители, зографи и резбари на територията на Видинска епархия – Видинско, Ломско и Берковско. В каталожната част на книгата са включени произведения от повече от 20 църкви, сбирката на Видинска митрополия, Видинския и Ломски музеи и Художествената галерия в Берковица. Повечето произведения се публикуват за пръв път. Книгата е много богато илюстрирана.