/Представяне на юбилеен сборник „Общество. Думи. Съзнание”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Юбилеeн сборник „Общество. Думи. Съзнание” в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов ще бъде представен на 28 юни 2018 година от 17 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” на Българската академия на науките и Софийският университет „Св. Климент Охридски”.