/Президентът Румен Радев ще посети Института по информационни и комуникационни технологии на БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Президентът Румен Радев ще се запознае с научните резултати, проектите  и научната инфраструктура на Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките на 10 декември от 10.30 часа.

Събитието ще се проведа в Зала 2  на ул. „Акад. Георги Бончев“  бл. 25А. На срещата ще присъстват председателят на БАН, водещи учени и изявени млади учени и докторанти от ИИКТ.  Научният секретар  проф. Анета Караиванова ще представи основните постижения  на института, които го определят като национален и регионален лидер в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии.

Чл.-кор. Светозар Маргенов ще представи Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии.  Проектът се реализира по ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен растеж“. Над  75% от финансирането е за изграждане на научна инфраструктура, част от която е ново поколение суперкомпютърна система с производителност над 1 Pflop/s, както и лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ.

Президентът и гостите ще имат възможността да се запознаят с щандове, представящи големите национални проекти, ръководени от института. Ще бъдат представени обекти от научноизследователските инфраструктури в Националната пътната карта на Република България, като Националния център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания (НЦВРП). Това е електронна инфраструктура, която интегрира изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги, и предлага на българските изследователи прозрачен и отворен достъп с цел разработване и работа на изчислително- интензивни научни приложения.

Другият проект е Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура (КЛаДА-БГ) за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейската  инфраструктура CLARIN. КЛаДА-БГ  осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за езиковото, културното и историческото наследство на България.

В експозицията е включена демонстрация на софтуерни и технически средства на среда за виртуална тримерна реалност.

Президентът Радев ще се запознае с високопроизводителния изчислителен комплекс в ИИКТ, както и действащия суперкомпютър Авитохол.