/Премиера на Балкани 8/2019: Делници и празници на Балканите
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 17 декември (вторник) 2019 г. от 15:30 часа в Големия салон на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се състои премиерата на новоизлезлия пореден брой на научното периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ БАЛКАНИ 8/2019: ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ.

Тази година преминава под знака на едно забележително за българската духовност събитие – 150 години от основаването на Българската академия на науките през 1869 г. като Българското книжовно дружество. На този юбилей бяха посветени поредица от научни и културни изяви, насочени към широката българска общественост с цел нейното пълноценно информиране за мисията, визията и ценностите на най-старата и най-голямата научна институция в страната. Брой 8/2019 на научното периодично издание Балкани е една от тези изяви на ИБЦТ в чест на знаковия юбилей.

ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ беше и темата на проведената през ноември 2018 г. Седма национална среща по балканистика, в която участие взеха над тридесет учени от най-авторитетни научни институции от страната и чужбина, предизвиквайки оживени и плодотворни дискусии. От представените в нея изследвания бяха подбрани десет, разширени и оформени като статии, които очертават представителния профил на това научно събитие. Хронологически те обхващат широк времеви отрязък – от Античността до наши дни, в който рефлектира целият проблемно-хронологически хоризонт на научната проблематика на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“, БАН. По-голямата част от тях се отнасят до XIX и XX в, навлизайки тематично и фактологически и в XXI в. Географски погледнато, статиите покриват територията на целия Балкански полуостров, с „допълнение“ – земите отвъд Дунава. В тях са представени различни сюжети, отнасящи се до материалното и духовното, и представящи богато разнообразие от теми и елементи, като се започне с ежедневието, трапезата, живописта и театъра, и се стигне до честването на официалните и народните празници.

Новият брой на БАЛКАНИ 8/2019 би привлякъл вниманието не само на специалисти в областта на историята, културологията, антропологията, социологията и политологията, но и на най-широк кръг читатели, които проявяват подчертан интерес към процесите и тенденциите в Югоизточна Европа през столетията – от древността до наши дни.