/Пресконференция на тема: „Достиженията в българската историческа наука и преподаването по история в българските училища”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за исторически изследвания при БАН организира пресконференция на тема: „Достиженията в българската историческа наука и преподаването по история в българските училища” на 5 февруари 2018 г. (понеделник) от 11.00 ч. в БТА.

Участници: доц. д-р Даниел Вачков, проф. д.и.н. Илия Илиев и д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания – БАН.

На пресконференцията ще бъдат разгледани някои проблеми на преподаването по история в българските училища, а също и актуални въпроси, свързани с програмата по история за 10 клас. Ще се представи участието на учените от БАН в обсъждането на програми и изготвянето на учебници и по какъв начин достиженията на историческата наука да се адаптират към учебния материал и в преподавателската дейност.