/Публична лекция „Многоезичието в Европейската комисия – преводът и неговите инструменти“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Местната служба на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в София организират публичната лекция на Борислав Георгиев на тема „Многоезичието в Европейската комисия – преводът и неговите инструменти“. Лекцията ще се състои на 12 юли 2018 година (четвъртък) от 10:30 часа в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ № 124. Борислав Георгиев е преводач и координатор за езикови технологии към Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Лекцията ще представи езиковия режим в Европейския съюз, организацията и работата на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия и инструментите, предоставени на преводачите за изпълнение на тяхната работа. Присъстващите ще научат какви документи се превеждат в контекста на Европейската комисия и как е организиран работният процес. Ще бъдат представени различните компютърни програми и бази от данни на Комисията, които улесняват постигането на терминологична и правна последователност при превода.