/Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ – модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие

На 24 юни 2019 година от 14 часа в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго), площад „Независимост“ 1, ще се състои Първа обща среща на участниците в ИНФРАМАТ – Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски).

ИНФРАМАТ обединява усилията 16 научни, образователни и музейни институции в България и има за цел:

  • интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратура, необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности
  • комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси).
  • осигуряване на отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции, подкрепа за нови комплексни изследвания и постигане ново качество на научните изследвания
  • обучение и подготовка на специалисти с висока квалификация, интегриране и сътрудничество с Европейски научни инфраструктури и участие в международни проекти.

ИНФРАМАТ е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура  (ПМС  № 354  от 29.06.2017 г. ) и е подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018). Координатор е Институтът по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев” – БАН.

За повече информация посетете www.ipc.bas.bg.