/Първи уъркшоп по проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Първият уъркшоп „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“ в рамките на проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“, финансиран по схемата Мария Скл.- Кюри, РП „Хоризонт 2020 RISE-2017, ще се проведе на 23 – 24.09.2019 в гр. София. Организатор е Институтът по инженерна Химия – БАН, водещ бенефициент на проекта IProPBio.

Темата е ProGreS: Biomass selection, characterization and valorization. Учени от България, Бразилия, Великобритания, Гърция, Дания, Испания, Италия, Мексико, Португалия и Франция ще представят част от получените от тях резултатите по изпълнение на задачите, предвидени в съответните работни пакети на IProPBio.

Специален гост на ProGreS e сър Уилям Уейкъм, който ще представи Keynote лекцията: “The Dangerous Nexus of Process Simulation, Molecular Modelling and Physical Reality”.

Повече информация за научната програма на уъркшопа може да се намери на сайта на IProPBio http://ipropbio.sdu.dk/