/Работен семинар „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Първият от четирите работни семинара „Valuable products from residual biomasses: Towards a greener society (ProGreS)“, предвидени в рамките на проекта „Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии – IProPBio“, финансиран по схемата Мария Склодовска – Кюри, РП „Хоризонт 2020 RISE-2017, ще се проведе на 23 и 24 септември 2019 в гр. София.

Организатор на международното мероприятие е Институтът по инженерна химия – Българска академия на науките, водещ бенефициент на проекта IProPBio. Темата на първия работен семинар е: ProGreS: Biomass selection, characterization and valorization. Учени от България, Бразилия, Великобритания, Гърция, Дания, Испания, Италия, Мексико, Португалия и Франция ще представят част от получените от тях резултатите по изпълнение на задачите, предвидени в съответните работни пакети на IProPBio.

Специален гост на ProGreS e сър Уилям Уейкъм, който ще изнесе лекцията: “The Dangerous Nexus of Process Simulation, Molecular Modelling and Physical Reality”.

Повече информация за научната програма на семинара може да се намери на сайта на IProPBio .