/Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Александър Фол издаде Центърът по тракология към БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Александър Фол THRACIA 24: ΕΠΟΠΤΕΙΑ издава Центъра по тракология към Института по балканистика на БАН. Представянето на книгата ще се състои на 9 октомври от 17 часа в Музея за история на София, зала Ретро кафене (2 етаж).

Новото издание е резултат от проведените през 2018 година Четения по тракология на тема „Древна Тракия и траките: пространства и комуникации“. В тях участваха над 45 учени от различни институции, които обмениха идеи и споделиха резултатите от своите проучвания в областта на науката за древността и културно-историческото наследство на древнотракийската цивилизация.

Съставителите на THRACIA 24, проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол са систематизирали материалите в две основни части. Първата е озаглавена „Проф. Александър Фол – казаното и премълчаното“ и обединява общо 7 студии и статии, в които се проследява раждането и култивирането на едно силно интелектуално присъствие в съдбите на няколко поколения творци. Втората част, озаглавена, „Древна Тракия и Траките: пространства и комуникации“ е значително по-обемна с 21 статии, и е посветена на широкия проблемен кръг от изследователски насоки в областта на науката за древността, очертан от проф. Ал.Фол.

Сборникът определено е научно събитие и ще допринесе за продължаване на изследователските традициии в областта на тракологията, чиито основи са положени от проф. Александър Фол.