/Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ще представи над 130 български научни проекта по време на мащабно отворено събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ от 1 до 5 юли в София. Представянето на проектите от области химически и селскостопански науки ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на 3 юли (сряда) от 9:00 часа.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция той играе основна роля за развитието на науката в България.

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ в периода 1-5 юли 2019 г. в София. Целта на събитието е ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания – 2017 г., да представят текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Представянията ще бъдат чрез 10 минутни доклади/презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.

С програмата в БАН може да се запознаете ТУК

Повече информация за представянето на резултатите от научната работа ще откриете на уебсайта на фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/938

 

„Седмица на бенефициентите на ФНИ“ –  локации и дати

Период на провеждане: 1-5 юли 2019 г., гр. София

 1 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Хуманитарни науки и Обществени науки

2 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Физически науки и Науки за Земята

3 юли 2019 г., 09:00 до 17:50

Локация:  Зала “Проф. Марин Дринов” (Голям Салон на БАН), ул. 15 ноември №1

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Химически науки и Селскостопански науки

4 юли 2019 г., 08:45 до 19:30

Локация:  Технически университет София (бул. Св. Кл. Охридски №8), Зала 2140 (бл. 2, ет. 1)

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Математически науки и информатика и Технически науки

5 юли 2019 г., 08:45 до 19:00

Локация: Aудитория 4, ет. 4, Медико-Биологичен Комплекс на Медицински факултет на Медицински университет, София (адрес: ул. Здраве № 2)

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Медицински  науки и  Биологически науки