/Седмица на Космоса в рамките на Българското председателство
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС  ще се проведе регионален семинар „Space-based services for regional strategies in the digital economy: Balkan & Black Sea Perspectives (www.balkanspace.info)“, който ще се състои на 18 и 19 април 2018 г. в град София, хотел Хилтън. Събитието се организира съвместно с Европейската космическа агенция (EKA), Министерство на икономиката и Института по космически изследвания и технологии при Българската академия на науките и е включено в Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Наблюдението на Земята от Космоса допринася значително за развитието на цифровата икономика, предоставяйки спътникови данни, know-how и иновативни услуги. Пилотните проекти, разработени по-специално в рамките на програмите на ЕКА, демонстрират възможности за подкрепа на политиките за: „син растеж“, земеделие, управление на водите и сигурност и стабилност, в тези направления са фокусирани и сесиите на семинара.

Работният семинар ще даде възможност за обсъждане на потребностите и решенията на поставените проблеми, събирайки експерти и специалисти от различни сектори – административен, наука и образование, бизнес и неправителствения сектор. Специално внимание ще бъде обърнато на регионалните перспективи, като Дунавската стратегия, Черно море и Западните Балкани.

В рамките на семинара се предвижда провеждането на среща на Борда на директори на Европейската асоциация на фирмите за дистанционни изследвания (EARSCwww.earsc.org), в която членува и ИКИТ- БАН. Срещата ще се проведе на 17.04.2018 г.  в хотел Хилтън, като трябва да се изтъкне, че тя се провежда за първи път в страна от Източна Европа. В същото време  ще се състои Кръгла маса, на която ще присъстват над 10 директори на водещи европейски фирми, членове на EARSC,  както и представители от държавната администрация, бизнеса и научна общност от България и съседните страни.