/Седмица на отворените врати в ИМИ
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Седмица на отворените врати се провежда по модела на добре познатите „Дни на отворените врати“. Колегите ще представят пред по-широка публика свои разработки, постери, семинари и др. Освен че ще могат да се запознаят и да се информират за работата на учените в Института, посетителите ще имат възможността да участват в семинари, на които ще бъдат демонстрирани актуални разработки от различни области:

1 октомври – Ден на международните проекти и сътрудничество.

2 октомври – Ден на националните проекти. Специално ще бъдат представени проектите по Националната пътна карта за научна инфраструктура, в които участва ИМИ – Национален геоинформационен център, Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура (КЛаДА–БГ) за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство.

3 октомври – Ден на софтуерните приложения. Ще бъдат демонстрирани софтуерни приложения, разработени от екипи в ИМИ. Приложенията са предназначени за използване в разнообразни сфери на човешката дейност.

4 октомври – Ден на олимпийците. Учени от ИМИ ще представят как протича подготовката на състезателите в националните ни отбори за участие в олимпиади по математика, информатика и лингвистика. Специални гости ще бъдат бивши участници в международните олимпиади, както и техните ръководители.