/Семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 18 декември 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон на) БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Академическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

            На сбирката чл.-кор. Иван Гранитски от Отделението за изкуство и изкуствознание ще изнесе лекция на тема: „Неистовият полемист Захарий Стоянов“.

Лекцията е посветена на непубликувана публицистика на летописеца на българските национални въстания, издирена през последните години в редица архиви и събрана в два обемисти тома в обем от над 1300 страници. Става дума за статии, полемични бележки, антрефилета, анализи и дописки на Захарий Стоянов във вестниците “Общее дело”, “Telegraful”, “Times”, “Revue de l‚Orient”, “Свобода”, “Независимост” и “Gazette de Hongrie”.

       Лекцията показва колко проницателно е Захариевото перо, когато анализира сложните и бравурни политически процеси на Балканите, а и в Европа. От една страна, той следва великите традиции, завещани от Георги Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев, които създават и оформят философията на националноосвободителните борби и формулират коренните национални интереси и цели. От друга страна, бихме могли да направим поразителни паралели с развитието на съвременните политически процеси в Европа и мястото на България на европейската арена. Някои от разсъжденията и оценките на автора са направо пророчески.

       Лекцията засяга и проблеми около дългогодишното едностранчиво и тенденциозно тълкуване на късната публицистика на писателя и трибуна – особено през годините 1888-1889 година. Разгледан е и невероятния диапазон от темите, проблемите и тенденциите, които засяга в публицистиката си Захарий Стоянов, както и особеностите на неговата вестникарска полемика.