/Семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 26 юни 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“.

На сбирката чл.-кор. Александър Костов от Отделението за хуманитарни и обществени науки ще изнесе лекция на тема: Появата на модерната инженерна професия на Балканите“, чието резюме е следното:

През XVIII и  XIX век, в хода на ускоряващите се социално-икономически промени в света, се появява един нов феномен – професионализацията. Възникват нови модерни  професии, главно чрез трансформиране на старите занаяти. Сред тях особено място заема инженерството, което се развива под влиянието на индустриализацията и на прогреса в науката и технологиите. Инженерната професия се превръща в един от главните символи на новата епоха. Както и при други процеси, нейното начало е поставено в развитите индустриални държави на Запад, а страните от европейския Югоизток се опитват да следват примера им, използвайки натрупания от тях опит.

Лекцията представя началния етап от еволюцията на модерната инженерна професия на Балканите през периода до Първата световна война. Основно внимание в нея се отделя на развитието на трите основни елемента от разглеждания процес, а именно обучението, практиката и професионалното организиране.