/Семинар за докторанти и млади учени “Комуникация на науката пред широка публика”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Уважаеми колеги докторанти и млади учени,

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН:

Семинар на тема: “Комуникация на науката пред широка публика”

Водещи на семинара:

Любомир Бабуров, Петко Желязов и Никола Кереков

Платформа за популярна наука RATIO www.ratio.bg

Семинарът ще бъде открит от проф. дбн Евдокия Пашева, директор на Център за обучение – БАН

Дата на провеждане:

5 ноември 2019г. (вторник)

Продължителност на семинара:

14.00 – 15.30 часа

Място:

ул. „Академик Георги Бончев”,

блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)

Информация за RATIO:

Платформата за популярна наука RATIO предоставя редица възможности на учени, инженери и специалисти да популяризират изследователската си дейност и сферата на своите научни интереси. Основната дейност на RATIO е свързана с организиране на събития за популяризиране на науката, чиято цел е да представят пред широката публика науката и нейните постижения на разбираем език.

През последните 7 години RATIO организира множество събития на научна тематика, на които гостуваха редица известни учени и популяризатори на науката от България и от цял свят. В рамките на предходната 2018 година бяха организирани над 30 събития, а до края на 2019 се очаква да са над 40. Събитията на RATIO се радват на широк интерес – последното голямо събитие, Форум за Популярна наука Ratio, през юни 2019 г. събра над 900 човека, а на регулярните месечни събития аудиторията варира между 150 и 300 човека. В социалните мрежи аудиторията на RATIO достига 30 000 души.

На този семинар ще научите:

  • Защо комуникацията на науката сред широката публика е не по-малко важна от самите научни изследвания и с какво тази дейност би била полезна както за обществото, така и за самите учени?
  • Какви възможности за такъв вид дейност съществуват у нас?
  • Добри и лоши практики при представянето на научна и техническа информация пред аудитория от неспециалисти и при организацията на такива събития.
  • Как да оформим презентация, съобразена с такава аудитория и какви методи можем да използваме за привличане и поддържане на вниманието?
  • Как да комуникираме ефективно научната позиция по спорни и наболели обществени теми?

Информация за Ratio и семинара е представена в прикачения файл, както и на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО – БАН https://www.facebook.com/careercenterbas/

 Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН