/Семинар „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Семинар на тема „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“ ще се проведе на 17 и 18 септември 2018 г. в Института за гората – БАН и в Държавно ловно стопанство „Витиня“ – СЗДП. Организатор е Институт за гората – БАН в партньорство с австрийското предприятие FRANZ МAYR-МELNHOF-SAURAU.

По време на форума ще се проведе дискусия за възможностите и проблемите при използването на въжените линии в дърводобива, тъй като тя е особено актуална през последните години. Ще бъдат представени нови технологии за работа с въжени линии на стръмни терени.

Предприятието  “Franz Мayr-Мelnhof-Saurau” (АВСТРИЯ) е най-голямото частно горско стопанство, владеещо 30 000 хектара гори в Алпите. То е пионер в производството на въжените линии: Turmfalke, Wanderfalke и Syncrofalke. Основната цел на семинара е проучване на възможностите за употреба на тези въжени линии на стръмни терени у нас. Ще бъдат дискутирани също технико-икономическите условия за приложението на линиите у нас и съответно възможностите за закупуване и транспортиране.

Семинарът се провежда като част от събитията свързани с отбелязването на 90-годишнината на ИГ-БАН и международната научна конференция „90 години Институт за гората –за обществото и природата“.

Програма на семинара може да видите тук