/Специална експозиция на Музея на математиката и информатиката
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ) е един разказ за началото на математиката и информатиката в България и за тяхното развитие във времето. Разказ за събития и за хора посветили усилията и знанията си за съграждане и обучение на идващите след тях.

Виртуалният музей ММИБ и Музейната сбирка ММИБ не са музейна институция, а институционално хранилище с онлайн достъпно и систематизирано знание за историята на математиката и информатиката в България.

По повод отбелязването на 150-годишнината на Българската академия на науките, ММИБ организира специална експозиция, посветена на Академията. Ще бъдат представени всички досегашни председатели на БАН, както и знакови личности, изиграли важна роля в създаването и развитието на Академията.