/Среща на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, “Climate-Smart Forestry in Mountain Regions”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

През периода 13–15 февруари 2018 г. ще се проведат срещи на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, “Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)”. Организатори са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Институтът по физиология на растенията и генетика при Българската академия на науките.

Основните задачи на COST акция CA15226 “Climate-Smart Forestry in Mountain Regions” са: да допринесе за подобряване на благосъстоянието на  жителите на планинските райони, чрез анализ на възможностите за устойчиво увеличаване на предоставяните от горите екосистемни услуги и тяхното заплащане; да проучи възможностите за подобряване на адаптацията и устойчивостта на планинските гори към промените в климата; да съдейства за оптимизиране на потенциала на планинските гори за смекчаване на последиците от изменението на климата, като акцентира върху най-ефикасните и икономически ефективни решения.

Повече информация за COST акция CA15226, „Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)“ можете да намерите на следните интернет страници: http://climo.unimol.it/ и http://www.cost.eu/COST_ Actions/ca/CA15226