/Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Хумболтовият съюз в България (ХСБ), обединяващ български учени – стипендианти и носители на награди на германската фондация Александър фон Хумболт, съвместно с Министерството на образованието и науката на Република България, организира публична среща-разговор на тема „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) в Република България 2017-2030 г.“.

Целта на срещата е да се информира научната общност в страната за постигнатото до момента. В нея ще вземат участие представители на Народното събрание, Министерството на образованието и науката и академичната общност. Проф. Г. Вайсилов, почетен член на ръководството на ХСБ, ще изнесе доклад „Основни цели, инструменти и механизми за оценка на изпълнението на НСРНИ“, а д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, ще представи стартиралите и планираните дейности по изпълнение на Стратегията. Желанието на организаторите е в пряк и конструктивен диалог между учените и държавните институции, ангажирани с изпълнението на Стратегията и неговия контрол, да се обсъдят и набележат по-нататъшните действия за успешното изпълнение на Стратегията в интерес на българската наука като основа за развитието и напредъка на страната ни.

Ръководството на Хумболтовия съюз в България, има удоволствието да Ви покани да участвате в срещата-разговор, която ще се състои на 06.06.2018 г. (сряда) от 16.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.