/Стартиращи събития по проект “Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии” (ИНКРЕА)
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Тази седмица ще се проведат първите събития, с които ще стартира работата по проект за изграждане на “Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии” (ИНКРЕА) (BG05M2OP001-1.002-0008-C01) от оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014–2020 г. като съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, сред които пет научни института  на БАН и Висше училище по мениджмънт – Варна.

На 06 юни 2018 г. (сряда) от 11:00 ч. във Варна ще се проведе стартираща пресконференция, на която проектът ще бъде подробно представен с неговите цели, дейности и очаквани резултати. Пресконференцията е отворена за участие на всички заинтересовани лица. Събитието ще се проведе в конферентната зала, в сградата на водещия партньор по проекта, Висше училище по мениджмънт гр. Варна, ул. “Оборище” №13А, ет. 4. Покана за пресконференцията може да намерите тук.

На 7 и 8 юни 2018 г. ще се проведе отворена партньорска среща, на която ще бъдат обсъдени основните параметри на проекта, времевия график за изпълнение, както и основните индикатори. Ще се представят и предвидените основни дейности, както и способите за административно и финансово управление на проект ИНКРЕА. През втория ден от партньорската среща, ще се обсъди научната програма на проекта, както и правилата свързани с комуникацията и разпространението на резултатите, свързани с изпълнението на различните дейности. В рамките на работната среща, ще участват представители от всички партньорски организации. Събитието ще се проведе при отворени врати в к.к. Албена, в конферентната зала на хотел “Компас” и в двата дни тя ще се проведе от 09:30 до 17:00 ч. За повече информация може да свалите прессъобщението от тук.