Начало/Стартира проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation  (BalkanMed INNOVA)
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Единният център за иновации стартира проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation  (BalkanMed INNOVA). Събитието е  на 21 март 2018 г. , от 10.30 часа, в Конферентния център на БАН, блок 26 Б.

BalkanMed INNOVA е финансиран от ЕФРР и от националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Целта е  да се стимулира предприемаческото мислене, да се насърчат новаторски стартиращи фирми и да се създаде среда, по-привлекателна за предприемачите и за растежа на малките и средни предприятия.

Проектът е насочен към дейности, приоритетни за социално-икономическото развитие на участващите страни – Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър. Партньорството в проекта ще създаде практична и новаторска платформа на BalkanMed INNOVA – електронно обучение под формата на  уеб-училище  за предприемачество и учене през целия живот, с ясна добавена стойност поради големия брой на крайните потребители. В резултат очакванията са дейностите за наставничество и директни консултации за млади учени-предприемачи да успеят до края на проекта да поставят началото на своя нова инициатива и да подобрят знанията си за комуникацията „наука-бизнес“ .

Поканата на организаторите е към всички с интерес към предприемачеството – започнато или дори само като идея.

Програма вижте тук (http://www.jic-bas.eu/images/files/news/opening_conference_innova_agenda_bg.pdf)

Go to Top