/Сънищата и сънотълкуването в българската традиционна култура
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Лекция на тема „Сънищата и сънотълкуването в българската традиционна култура“ ще се проведе на 17 септември 2019 г. от 16:00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН. Лектор е проф. Анатол Анчев, който има съществен принос за утвърждаването на сънищата и сънотълкуването като тема и проблем на българската фолклористика.

Благодарение на многобройните му записи на сънища и сънотълкувания и на научните му изследвания в тази област, а също така въз основа на наличния чужд публикуван и архивен материал от Българското възраждане насам и на базата на публикациите на наши фолклористи и етнолози от далечното минало до днес, проф. Анчев представя принципите на тълкуване, начините на тълкуване и факторите, влияещи върху тълкуването.