/С форум и изложба Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН отбелязва Mеждународния ден на биологичното разнообразие
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) организира форум, посветен на Mеждународния ден на биологичното разнообразие.

Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“ ще се проведе на 22.05.2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ – БАН за оценка на екосистемните услуги.

Целта на форума е да очертае значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта на екосистемните услуги.

ИБЕИ – БАН е национален научен център за изследване и опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги в България.

Форумът „Екосистеми и екосистемни услуги“ е съпътстващо събитие на европейската среща „Интегрирани европейски инфраструктури за дългосрочни екосистемни изследвания“, която ще се проведе в София от 23 до 25 май 2018 г. Домакин е ИБЕИ – БАН, който е и член на мрежата за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER).

За повече информация може да разгледате програмата на събитието.