/Теренни дневници от Пиринския край
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Гл. ас. д-р Соня Средкова от секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, ИЕФЕМ – БАН, ще представи селищата, в които провежда теренни проучвания за написването на книгата „Стари и нови поминъци в Пиринския край”, както и други, изследвани, но н включени в разработката за региона.

Целта е да се даде снимка на съвременното състояние на различните типове селища като се откроят потенциалът и възможностите им за осигурявяне на трудова заетост на местните общности. Прочитът е личен и леко дистанциран (в някои случаи) от декларираните намерения на местната и общинска власт.

Ще бъдат представени местни инициативи, свързани с благоустрояването на селищата, техния облик или значими обекти в тях, свързани с миналото, културно-историческото наследство и т.н. (възстановяване на храма „Св. Димитър“ в с. Тешово, оформяне на музейна сбирка и експозиция в с. Д. Драглище). Ще бъдат коментирани дарителството и дарителите с техните прояви и послания за развитието на селищата.