/Трета международна конференция по био-антиоксиданти
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация” ще се проведе за трети пореден път от 17 до 21 септември 2019 г.  в гр. Несебър. Организатор е Институтът по органична химия с център по фитохимия – БАН.

Конференцията е съсредоточена върху всички области на химията и биологията на био-антиоксидантите, свързани с иновативни и текущи теми. Публикувани са значителен брой доказателства, подкрепящи ключовата роля на окислителните процеси в редица фундаментални клетъчни реакции и се предполага, че оксидативният стрес може да бъде важен в пато-физиологията на много често срещани заболявания, включително възпалителни процеси, атеросклероза, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет и др.

Антиоксидантната терапия се наложи през последните години като един съвременен и ефективен метод за борба с редица труднолечими и социално значими заболявания на миналия и нашия век. Био-антиоксидантите са от съществено значение за защитната система на организма срещу оксидативния стрес и интересът се увеличава забележително при намиране на природни био-антиоксиданти или техните синтетични аналози, както за нови лекарства, така и за хранителни добавки. Следвайки тази тенденция, през последното десетилетие антиоксидантните свойства на биологично активните съединения са обект на нарастващ интерес.

В рамките на конференцията се планира провеждането на Третата младежка школа по био-антиоксиданти. Ще бъдат избрани и наградени най-добрите 3 устни и 3 постерни доклада на младите участници.

Повече информация ТУК.