Home/Учени фолклористи запознават ученици с празника Лазаруване
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Ученици от 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ в София ще посетят на 18 април Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ). Те ще се запознаят с основните характеристики на празника Лазаруване – с мястото и значението му в пролетната моминска обредност; с различните действия, които изграждат подготовката и същинския празник; със специфичните елементи в облеклото на лазарките; с обредните накити и вещи, които се използват и пр. Децата ще научат всичко това от архивни видеоматериали от различни региони на страната, които се съхраняват в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН, както и от артефакти в представителната експозиция на музея. Събирани в продължение на десетилетия от изследователите в института, те отразяват както по-старинни състояния на Лазаруването и неговото практикуване днес от различни местни общности в страната, така и начина на съхранение, опазване и представяне на нематериалното културно наследство.

Събитието е организирано съвместно от секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми“ и Националния център за нематериално културно наследство и има за цел както да популяризира знанието за Лазаруването, така и да представи работата на учения фолклорист, антрополог и етнолог. Инициативата е посветена на честването на 150 години от създаването на Българската академия на науките.

Go to Top