Home/Форум „Българска граматика“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ организира на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 9:15 ч. в големия салон на Института (бул.„Шипченски проход“ 52) форум „Българска граматика“. Темата на шестото издание на форума е Граматичните системи в синхрония и диахрония.

Съорганизатор на събитието е Югозападният университет „Неофит Рилски“. Предвидена е специална сесия, посветена на 160-годишнината от рождението и 60-годишнината от кончината на акад. Ал. Теодоров-Балан. Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи.

Програмата на форума може да видите тук:

http://ibl.bas.bg/forum-vbalgarska-gramatikav-2019/

 

Go to Top