/Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2019
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за четвърта поредна година организира форума „Изследователски подходи в обучението по български език“. Събитието ще даде възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването на езика и обучението по български език.

Целите на форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.
  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

  • Стимулиране на изследователския дух на учениците. 

Форумът ще се проведе на 28 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ 1. Програмата вижте тук