Home/Фотоизложба, посветена на постиженията на научните звена на БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

От 1 до 14 октомври гражданите и гостите на София, както и всички изкушени от науката, имат възможността да се запознаят с многообразието от научни области и най-новите постижения на институтите на Българската академия на науките – институцията, създадена през 1869 г. с усилията на Левски, Марин Дринов, Васил Друмев, Васил Д. Стоянов и много други големи българи.

Искате да разберете повече за българския компютър Витоша или за първия български електронен калкулатор?

Искате да видите как изглежда робот от ново поколение и да разберете кой създава 3D релефни тактилни плочи със семантична анотация на Брайлова азбука?

Заповядайте до 14 октомври на Моста на влюбените НДК да разгледате изложбата. Тя показва още иновативни решения за акумулаторната индустрия, 3D образи от компютърно генерирани холограми, един от най-известните методи – леене с противоналягане, прототип на фотокаталитичен въздухопречиствател за очистване на въздух в затворени помещения, оригинална научна апаратура, основана на уникални методи на изследвания, актуални проекти и новости от всички научни направления на БАН.

Go to Top