/Честване на Деня на река Дунав
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ-БАН) съвместно с Министерството на околната среда и водите организира национално честване на Деня на река Дунав. Събитието ще се проведе на 1 юли 2019 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София и е в календара на честването на 150 години от основаването на БАН.

От румънска страна ще участват експерти от Националния институт по хидрология и управление на водите, гр. Букурещ. Програмата на честването предвижда сесия на тема “Добри практики, прилагани за водните ресурси в трансграничния район между България и Румъния”.  Очаква се дискусия по изискванията за устойчиво управление на трасгранични водни басейни и по кои от тях двете страни трябва да концентрират усилията си за постигане на цел SDG 6.5.2. на ООН.