/Честване на 35-ата годишнина на Института по катализ при БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 02.04.2018 г. ще се проведе тържествено честване на 35-ата годишнина от създаването на Института по катализ (ИК) при Българската академия на науките. По този повод, ръководството на Института организира тържествено събрание от 15:00 часа в семинарната зала на ИК.

ИК е организатор и седалище на Клуба на българските каталитици и Българското ЕПР дружество. Институтът по катализ е водещ изследователски научен, научно-приложен, иновационен център и център за подготовка на специализирани кадри в България и Югоизточна Европа по фундаментални и приложни изследвания в областта на химична кинетика и катализ, химия на твърдото тяло, специфичните изследователски методи, приложими в катализа, енергетиката и екологията.