/Юбилейна 20-та Международна школа по физика на кондензираната материя
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

От 3 до 7 септември 2018 г. в хотел „Фредерик Жолио Кюри“ на курорта „Свети Константин и Елена“ край Варна ще се проведе Двадесетата международна школа по физика на кондензираната материя (20 ISCMP).  Юбилейната школа на тема „Физика и приложения на перспективни материали и наноструктури“ се организира от Института по физика на твърдото тяло към Българска академия на науката (ИФТТ-БАН) с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и e под патронажа на община Варна. 

Научният форум ще бъде открит на трети септември в 9:00 часа от председателя на Организационния комитет и директор  на Института по физика на твърдото тяло – професор Хассан Шамати. Гости на церемонията по откриването ще бъдат представители на община Варна.

Началото на Школата е поставено през 1980 г. и от тогава тя се провежда на всеки две години. Популярна е сред физическата научна общност и се посещава от учени от целия свят. Броят на участниците в 20 ISCMP надвишава 100 и те са от 16 страни на Европа, Америка и Азия.

В програмата на Юбилейната школа са включени 48 устни доклада, от които 24 са на международно признати учени по проблемите на получаването на нови материали и тяхното приложение. На две постерни сесии на 61 постера ще бъдат представени главно научните постижения на  младите участници. По традиция комисия от поканените лектори  ще определи най-добрите постери и победителите ще бъдат наградени.